Roda Cineplex

Kompletno je renoviran 2002. godine u skladu sa najnovijim svetskim trendovima.
Ima tri sale, letnju baštu i vrhunski dizajniran foaje sa dva kafea.
Sale “Roda Cineplex”-a u tehničkom i vizuelnom identitetu su apsolutno jedinstvene u zemlji, budući da su opremljene:

  • “Wall to wall” platnima (Harkness Hall)
  • Dolby digital EX  i DTS  procesorima zvuka
  • Kinoton 35mm projektorima
  • Digitalnim projektorom: Christie Digital cp 2000-ZX
  • 3D Dolby digital  tehnologijom koja omogućava vrhunski doživljaj 3D fimova
  • Luksuznim IRWIN SEATING sedištima sa razmakom između redova od 1,2 metra
  • Rashladnim sistemima koji garantuju konstantnu temperaturu od 23-24 stepena tokom cele godine.

Adresa: Požeška 83a, 11030 Beograd

Tel.:   381 11 254 52 60

E-mail: office@rodacineplex.com

Web: www.rodacineplex.com