Kulturni centar Čukarica

Programi kulture, koje Kulturni centar Čukarice realizuje u sali koja ima 160 mesta, obuhvataju:

  • pozorišne predstave na večernjoj sceni „Teatra na Čukarici“ ,
  • pozorišne predstave namenjene deci,
  • koncerte klasične, duhovne, etno i džez muzike, koncerte Studija baleta,
  • književne susrete, promocije, tribine, seminare,
  • programe kulturno-umetničkih društava,
  • kao i programe u okviru saradnje sa školama, udruženjima građana i civilnim organizacijama na teritoriji opštine.

Adresa: TURGENjEVLjEVA ulica br. 5, 11030 Čukarica, Beograd

Tel.:   381 11 3552 678

Faks:   381 11 2542 553

E-mail: office@kccukarica.rs

Web: www.kccukarica.rs