CRKVA SVETOG KRALjA STEFANA DEČANSKOG

Crkva je sagrađena 1906. na mestu starog seoskog groblja, preko puta škole, verovatno na temeljima starije bogomolje. Nadgrobni spomenici ovog groblja su bili iskorišćeni za zidanje temelja crkve od kamenih blokova. Podignuta je zahvaljujući velikoj donaciji ktitorke Katarine Jovanović, u kripti hrama nalazi se i njena porodična grobnica, a hram je posvećen Svetom Stefanu Dečanskom – njenoj krsnoj slavi. Crkvu je projektovao arh. Dragomir Tadić. To je jednobrodna građevina bez kubeta, sa polukružnom (spolja petostranom) apsidom na istočnoj i malom pripratom na zapadnoj strani. Zasvedena je poluobličastim svodom sa dva potporna luka koja dele naos na tri kompartimenta. Pored ulaza u hram, sa zapadne strane, 1961. je podignut manji vestibal sa zvonikom koji je zidan tako da oponaša srpsko-vizantijsku graditeljsku školu, sa karakterističnom polihronijom zidnih površina. U porti hrama je nedavno izgrađen parohijski dom i kapela.

 

Mesto: Železnik