Izložba o Matiji Banu „Pisma sa Banovca“

U organizaciji TO Čukarica, u produkciji Tangram centra i Arhiva Srbije, autorski tim istoričara i kustosa iz Beograda, istoričara iz Dubrovnika, uz podršku Muzeja grada Beograda, Narodne biblioteke Srbije, Pozorišnog muzeja, Arhiva Dubrovačke biskupije, prirediće izložba o životu Matije Bana, gde će biti prezentovani najznačajniji podaci iz biografije, susreti i korespodencije, politička i diplomatska aktivnost, odnos sa dve dinastije, članstvo u SANU, kao i profesura na Liceju, sa posebnim naglaskom na izgradnji vile na Banovom brdu, a na izložbi će po prvi put biti prikazan izvod iz matične knjige krštenih, gde je upisan Matija Ban

Zbog trenutne epidemiološke situacije, izložba će biti postavljena na otvorenom prostoru, na platou kod „Česme“ u Požeškoj ulici. Izložba se sastoji se od 15 panela.

Otvaranje izložbe planirano je 30.12.2020. godine u 12 časova, na sam dan GO Čukarica i trajaće do 04.01.2021. godine.

Loading