Donacija dezinfekcionih sredstava i opreme od strane Evropske unije

Evropska unija je u okviru podrške turističkom sektoru u Srbiji pokrenula projekat „Čisto i sigurno“ u cilju primene neophodnih zdrastveno-bezbedonosnih mera radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Cilj je da se turističkim radnicima širom Srbije omogući da svoj posao obavljaju u skladu sa propisanim merama.

Projekat „Čisto i sigurno“ finansiran je od strane Evropske unije i Vlade Savezne Republike Nemačke, a sprovodi se od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.

Turistička organizacija Beograda izvršila je raspodelu dezinfikionih sredstava i opreme, te je Turistička organizacija Čukarica dobila atomizer sa zaštitnim odelom, tri dezinfekcione barijere, alkohol i hlorid.

Ovim putem, Turistička organizacija Čukarica zahvaljuje se Evropskoj uniji, Vladi Savezne Republike Nemačke kao i Turističkoj organizaciji Beograda na donaciji.

Loading